Småbarnssim

Vår småbarnsimskola för barn mellan 2-5 år är en naturlig fortsättning på våra babysimkurser. Här blir övningarna alltmer inriktade mot simträning även om de fortfarande i stor utsträckning kopplas till sånger och lekar. Vi tränar bl a på att flyta, hoppa, sparka och dyka. I takt med att barnen blir äldre och får ökad kroppsmedvetenhet blir övningarna mer avancerade och simsträckorna längre. I alla kursnivåer deltar en förälder i bassängen för att assistera barnet efter instruktioner från läraren. På detta sätt blir lektionerna effektiva då ingen behöver vänta på sin tur i de olika momenten.

Crawlsimskolan riktar sig till barn mellan 5-7 år med god vattenvana. Den är en naturlig fortsättning på småbarnssimskolan. Även i denna kurs deltar en vuxen tillsammans med barnet.

I vår småbarnsimskola tar vi in barn oavsett tidigare vattenvana upp till ca tre år. Från 3.5-4 års ålder har vi olika spår för barn som deltagit i våra kurser tidigare och barn som inte har vana av liknande verksamhet. I denna ålder är behoven väldigt skilda beroende på hur mycket barnen har simmat tidigare. De flesta vattenvana barn kan i 4-årsåldern flyta själva, glida med ansiktet under vattnet, koordinera armar och ben utefter ålder samt vända mellan mage och rygg. Barn som inte har gått i simskola tidigare behöver träna upp trygghet och balans i vattnet för att så småningom klara ovanstående moment. När barnen är redo kan de slussas vidare till någon av småbarnssimgrupperna eller till crawlsimskolan.


Kontakta
oss

E-post info@badochbus.se
Telefon 0705-36 97 45
Post Lilla Bergsbogatan 1
431 38 Mölndal