Kurser

Babysimskola 0-2 år

Hos oss kan du börja simma när ditt barn är 3 månader gammalt. Vi har ingen övre gräns för när du kan starta utan placerar barnet efter ålder i alla nivåer. I beskrivningen nedan kan därför nybörjare och mer ovana små simmare blandas vilket innebär viss anpassning av de övningar som ingår i kurserna. En förälder deltar i bassängen tillsammans med barnet.

TumlareNybörjarkurs för barn mellan 3-6 månader. Här går vi igenom de grundläggande greppen och låter barnen i lugn och ro vänja sig vid vattnet. Vi uppmuntrar till rörelse och introducerar de första redskapen.
DelfinenKurs för barn mellan 6-9 månader. Detta är fortsättningen efter avslutad Tumlarkurs, men vi tar även in barn utan tidigare bassängvana. Under Delfinkursen börjar barnen dyka, vi tränar på att greppa kanten och fortsätter att simma på mage och rygg.
SjölejonSjölejonen är vår tredje kurs där barnen är mellan 9-12 månader. Nu börjar vi träna balans med armringar och klättra längs kanten samtidigt som vi utvecklar dyken och gör dem alltmer fria för barnen, bl a genom att hoppa från kant eller matta.
KrabbanI krabbkursen är barnen mellan 12-18 månader vilket innebär att de flesta går kursen en hel termin (alternativt två 8-veckorsperioder). Nu lär vi känna grodplattan, ett bra redskap som sedan används i alla kommande nivåer. Vi tränar även simläge på mage och rygg, fortsätter att hoppa från kanten samt använder armringar för att kunna simma utan stöd av någon vuxen.
SjöstjärnorDetta är sista steget i vår babysimskola, där barnen är mellan 18-24 månader. De övningar vi gjort i Krabban utvecklas så att barnen ges mer frihet i vattnet. Vi hoppar och vänder tillbaka till kanten och dyker även under ytan efter leksaker.
SyskonsimHär kan familjer med barn mellan 0-6 simma tillsammans. Två vuxna deltar i bassängen och barnen får olika övningar utifrån ålder och vattenvana.

Minisimskola 2-5 år

I vår minisimskola tar vi emot barn mellan 2-5 år. Upp till ca 3 år blandar vi vana och ovana simmare men från 4 års ålder har vi olika grupper för barn som har simvana och för nybörjare. En förälder deltar i bassängen med barnet.

SjöbusarMinisim för barn mellan 2-3 år. Genom lekar och övningar tränar vi simläge på mage och rygg, hoppar från kanten och vänder tillbaka, dyker efter leksaker under ytan och mycket annat.
FiskenI Fiskkursen är barnen mellan 3-4 år. Vi fortsätter att träna grunderna i fri- och ryggsim på en nivå som är anpassad för åldern. Under denna kurs får barnen även ta sina första simmärken. Målsättningen med kursen är att barnen ska kunna simma 1-3 meter på egen hand, vända tillbaka till kanten efter hopp samt att kunna plocka upp saker under vattnet.
PingvinenSmåbarnssim för barn mellan 4-5 år. Övningarna är främst inriktade på fri- och ryggsim men vi börjar även träna bröstsim. Märkestagning erbjuds ett par gånger per termin. Det är önskvärt (men inget krav) att barnet har vattenvana sedan tidigare för att delta i Pingvinen. Målsättningen med kursen är att barnet ska kunna simma ca 5 meter i mag- eller ryggläge, vara trygg med att hoppa på djupt vatten och att kunna dyka efter saker där de själva bottnar.
TekniksimSmåbarnssim för barn 5-6 år. Vi tränar alla simsätt, dock med mest fokus på fri- och ryggsim. Märkestagningen fortsätter och är ett populärt inslag. För att delta i Teknikkursen krävs att barnet har vattenvana sedan tidigare och är bekvämt med att flyta, hoppa och doppa huvudet. Målsättningen med kursen är att barnet ska kunna simma minst 10 meter både i mag- och ryggläge, kunna plocka upp saker på djupt vatten samt att kunna göra huvuddyk från kanten.
SköldpaddanSimlekskola för barn mellan 4-6 år som inte deltagit i baby-/småbarnssim tidigare. Här tränar vi på att bubbla, doppa huvudet, flyta mm med målsättning att barnen ska kunna gå vidare till Pingvin- eller Teknikgrupp.
CrawlsimskolanSimskola för barn från 5 år där grunderna i fri- och ryggsim tränas. Utrymmet för lekar är mindre än i övriga kurser. Målsättningen med kursen är att kunna simma minst 25 meter fri- respektive ryggsim samt övriga målsättningar från Teknikgruppen.
SyskonsimHär kan familjer med barn mellan 0-6 år simma tillsammans. Två vuxna deltar i bassängen och barnen får olika övningar utifrån ålder och vattenvana.

Kontakta
oss

E-post info@badochbus.se
Telefon 0705-36 97 45
Post Lilla Bergsbogatan 1
431 38 Mölndal