Babysim

Genom att babysimma får barnet tidigt en grundläggande vattenvana. När ni plaskar, bubblar och gör övningar tillsammans upptäcker de vattnets alla olika egenskaper och möjligheter. Även kroppsmedvetenheten ökar eftersom rörelser i vattnet ger annan effekt än rörelser på land. Långt innan barnet kan krypa kan det tex sparka och aktivt ta sig framåt i vattnet.

Hos Barnsimmet Bad & Bus simmar vi i små grupper och följer en noga utarbetad kursplan. Eftersom alla barn är olika ges givetvis utrymme för anpassning av de övningar vi gör. Förutom sim- och balansövningar tränar vi vattensäkerhet i alla kursnivåer. Det handlar bl a om lära barnen greppa kanten och att träna dem att vända tillbaka efter att ha hoppat i vattnet. Alla övningar präglas av lekfullhet och i många fall använder vi sånger för att fånga barnens intresse. Vår målsättning är att barnen ska känna sig trygga i vattnet och både förälder och barn ska ha en av veckans härligaste stunder när de kommer till babysimmet.

Läs mer…


Kontakta
oss

E-post info@badochbus.se
Telefon 0705-36 97 45
Post Lilla Bergsbogatan 1
431 38 Mölndal