Mer om Babysim

Genom att babysimma tränar barnet en mängd olika färdigheter. Vi ser simmet som mycket mer än att vänja bebisarna vid vatten.

Närhet mellan barn och förälder
Som förälder får man en fantastisk kontakt med sitt barn i vattnet. Ingenting kan störa eller avleda uppmärksamheten från det lilla barnet. Tillsammans upptäcker ni glädjen som vattnet ger. Det är fantastiskt att se hur barnet blir allt säkrare i bassängen och vågar nya saker. Ofta klarar de små av mer än vad föräldern tror.

Motorisk stimulans
Genom rörelsefriheten barnet har i vattnet har det en fantastisk möjlighet att träna motoriken. Inga blöjor eller kläder hindrar rörelsen. Inget golv eller annan yta är i vägen. Barnet kan sparka och vifta uppåt, nedåt, framåt, åt sidorna. Vattenvirvlarna som skapas uppmuntrar till ännu mer rörelse. Genom vattnets motstånd tränas musklerna i hela kroppen. Genom olika övningar tränas även balansen hos barnet.

Kroppsuppfattning
Då barnet rör sig i vattnet och känner motståndet och vattentrycket blir det medvetet om sin kropp. Det märker att det skvätter när det rör armen på ett visst sätt och att det kommer framåt när det sparkar. Det får en uppfattning om var det har sina armar och ben. Barnet lär sig parera med olika redskap och hur det ska hantera sin egen kropp i olika situationer.

Självförtroende
Även små barn blir nöjda och stolta då de lär sig nya saker. I vattnet lär de sig mycket. Alla framsteg är positiva för självförtroendet. Det kan handla om att lära sig plaska med handen, hitta balansen i simringen, hoppa i från flytmattan och mycket mer. Lyckan när barnet klarar av nya situationer går inte att ta miste på.

Social träning
Babysimmet är ofta den första gruppverksamhet barnet deltar i. Att barn är intresserade av andra barn är en självklarhet fört de flesta föräldrar. Även om barnets sociala träning inte är den viktigaste anledningen till att man börjar simma, är det en effekt man får på köpet. Barnen tittar nyfiket och intresserat på sina simkompisar och i synnerhet under sångstunderna är det härligt att se deras samspel. Den som har provat att simma själva i en bassäng utan andra barn kan tydligt se att barnet saknar något – de andra barnen.

Vattenvana
Genom att bada regelbundet redan som liten får barnet en värdefull vattenvana. Det lär sig vattnets olika egenskaper; den bärande flytkraften, motståndet, plasket, smaken och mycket mer. På babysimkursen tränar barnet på att ta sig fram i vattnet, hur man gör om man hamnar under vattnet och på att flyta. Ett barn som har denna vattenvana har ett enormt försprång jämfört med andra barn när det ska lära sig simma.

Vattensäkerhet
Att träna respekt och vattensäkerhet är en viktig del av simningen. Barnen får lära sig hålla
i bassängkanten och sina föräldrar. Vi lär dem att alltid vända tillbaka dit de kom ifrån och att själva sparka sig till ytan då de kommit under vatten. De lär sig också hålla andan och blir vana små dykare, vilket är värdefullt om de någon gång skulle hamna under ytan av misstag.

Simning
Alla ovanstående punkter mynnar så småningom ut i att barnet blir simkunnigt. Först kommer vattenvana, respekt, balans och självförtroende, men när detta är på plats och barnet vågar släppa föräldern (eller när föräldern vågar släppa sitt barn) kommer barnet att simma på egen hand. För det lilla barnet (under 1 år) handlar det om några decimeter, när barnet är 4- 5 år kommer det att simma över hela bassängen.


Kontakta
oss

E-post info@badochbus.se
Telefon 0705-36 97 45
Post Lilla Bergsbogatan 1
431 38 Mölndal