Om babysim

Vad är babysim?

Babysim handlar om att vänja barnet vid vatten och låta det upptäcka vattnets möjligheter.  Här kan barnet plaska, bubbla och röra sig på ett annat sätt än på land. Genom att känna vattnet runt sin kropp får barnet också en ökad kroppsmedvetenhet. I takt med att barnet lär sig nya övningar, och får beröm för det, ökas också dess självförtroende. Så snart barnet är bekvämt både över och under ytan kan man börja släppa det och låta det börja simma.

Hos Bad & Bus badar vi i små grupper och följer en kursplan. Målet är att barnen förutom att ha kul ska lära sig respekt för vatten. Detta innebär bl a att kunna hantera att hamna under vattnet, att hålla sig fast i kant och förälder, att återvända till kanten när man hoppat i.  Vi tränar balans med olika redskap, och uppmuntrar barnen att sparka och simma. All träning och inlärning ska ske i barnets takt och på dess villkor. Är barnet inte på humör för nya övningar är det bättre att hålla kvar vid sådant som det tycker om. Tids nog visar barnet att det är redo för nya utmaningar.

Det är viktigt att komma ihåg att det är för barnens skull vi är i vattnet. Barn är olika och kommer att ha olika uppfattningar om de övningar vi gör. Tvinga aldrig barnet till något det inte vill. Barn som är glada och som känner att vi vuxna respekterar dem har alltid större möjligheter, på land liksom i vattnet. Vår viktigaste uppgift är att ge barnet en positiv inställning till vatten och låta det uppleva alla vattnets möjligheter.

Målsättningar hos Barnsimmet Bad & Bus
En härlig stund

Som förälder får man en fantastisk kontakt med sitt barn i vattnet. Ingenting kan störa eller avleda uppmärksamheten från det lilla barnet. Tillsammans upptäcker ni glädjen som vattnet ger. Det är fantastiskt att se hur barnet blir allt säkrare i bassängen och våga nya saker.

Motorisk stimulans

Genom rörelsefriheten barnet har i vattnet har det en fantastisk möjlighet att träna motoriken. Inga blöjor eller kläder hindrar rörelsen. Inget golv eller annan yta är i vägen. Barnet kan sparka och vifta uppåt, nedåt, framåt, åt sidorna. Vattenvirvlarna som skapas uppmuntrar till ännu mer rörelse. Genom vattnets motstånd tränas musklerna i hela kroppen. Genom olika övningar tränas även balansen hos barnet.

Kroppsuppfattning

Då barnet rör sig i vattnet och känner motståndet och vattentrycket blir det medvetet om sin kropp. Det märker att det skvätter när det rör armen på ett visst sätt och att det kommer framåt när det sparkar. Det får en uppfattning om var det har sina armar och ben. Barnet upptäcker parera med olika reskap och hur det ska hantera sin egen kropp i olika situationer.

Självförtroende

Även små barn är tydligt nöjda då de lär sig nya saker. I vattnet lär de sig mycket. Alla framsteg är positiva för självförtroendet. Det kan handla om att lära sig plaska med handen, hitta balansen i simringen, hoppa i från flytmattan och mycket mer. Lyckan när barnet klarar av nya situationer går inte att ta miste på.

Social träning

Babysimmet är ofta den första gruppverksamhet barnet deltar i. Att barn är intresserade av andra barn är en självklarhet fört de flesta föräldrar. Även om barnets sociala träning inte är den viktigaste anledningen till att man börjar simma, är det en effekt man får på köpet. Barnen tittar nyfiket och intresserat på sina simkompisar och i synnerhet under sångstunderna är det härligt att se deras samspel. Den som har provat att simma själva i en bassäng utan andra barn kan tydligt se att barnet saknar något – de andra barnen.

Vattenvana

Genom att bada regelbundet redan som liten får barnet en värdefull vattenvana. Det lär sig vattnets olika egenskaper; den bärande flytkraften, motståndet, plasket, smaken och mycket mer. På babysimkursen tränar barnet hur man tar sig fram i vattnet och hur man gör om man hamnar under vattnet. Ett barn som har denna vattenvana har ett enormt försprång jämfört med andra barn när det ska lära sig simma.

Vattensäkerhet

Att träna respekt och vattensäkerhet är en viktig del av simningen. Barnen får lära sig hålla i bassängkanten och sina föräldrar. Vi lär dem att alltid vända tillbaka dit de kom ifrån och att själva sparka sig till ytan då de kommit under vatten. De lär sig också hålla andan och blir vana små dykare, vilket är värdefullt om de någon gång skulle hamna under ytan av misstag.

Simning

Alla ovanstående mål mynnar så småningom ut i att barnet blir simkunnigt. Först kommer vattenvana, respekt, balans och självförtroende, men när detta är på plats och barnet vågar släppa föräldern (eller när föräldern vågar släppa sitt barn) kommer barnet att simma på egen hand. För det lilla barnet (under 1 år) handlar det om några decimeter, när barnet är 4-5 år kommer det att simma över hela bassängen.


Nyheter


KURSSTART HÖSTEN 23: vecka 33/34

Kurser för barn upp till 7 år på Åbybadet och Streteredsbadet!

Bokningen av höstens kurser är öppen!Följ oss på Facebook och Instagram!

Kontakta Oss

FACEBOOK
Besök vår Facebooksida

POST
Barnsimmet Bad och Bus
Lilla Bergsbogatan 1
431 38 Mölndal

E-MAIL
info@badochbus.se

TELEFON
0705-36 97 45

PLUSGIRO
164820-3